هاست Cpanel
 • Product 1

  پلن ویژه

  • قیمت ها به ریال است


   فضا نامحدود


   ایمیل نامحدود


   ساب دامین نامحدود


   دامنه نامحدود


   پشتیبان گیری روزانه


   دیتابیس نامحدود


   تعداد FTP نامحدود


   ترافیک ماهیانه نامحدود


   دامنه رایگان IR
  فقط
  1,000,000/mo
  20,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • Product 2

  پلن طلائی

  • قیمت ها به ریال است


   فضا 100 Gig


   ایمیل نامحدود


   ساب دامین نامحدود


   دامنه نامحدود


   پشتیبان گیری روزانه


   دیتابیس نامحدود


   تعداد FTP نامحدود


   ترافیک ماهیانه 50 Gig


   دامنه رایگان IR
  فقط
  800,000/mo
  20,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • Product 3

  پلن نقره ای

  • قیمت ها به ریال است


   فضا 40Gig


   ایمیل 20 عدد


   ساب دامین 20 اکانت


   دامنه 20 اکانت


   پشتیبان گیری روزانه


   دیتابیس 20 اکانت


   تعداد FTP 20 اکانت


   ترافیک ماهیانه 20Gig


   دامنه رایگان IR
  فقط
  750,000/mo
  20,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • Product 4

  پلن پایه

  • قیمت ها به ریال است


   فضا 15 Gig


   ایمیل2 عدد


   ساب دامین 2 اکانت


   دامنه 2 اکانت


   پشتیبان گیری روزانه


   دیتابیس2 اکانت


   تعداد FTP2 اکانت


   ترافیک ماهیانه5 Gig


   دامنه رایگان ندارد
  فقط
  600,000/mo
  20,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید